Letní festival ve Splitu

Letní festival ve Splitu

to
Split

Letní festival ve Splitu (založený v roce 1954) je umělecký festival, který si ve druhé polovině 20. století vybudoval reputaci na národní a mezinárodní úrovni. Společně s letním festivalem v Dubrovníku se jedná o festival s nejdelší a nejskvělejší tradicí v oblasti klasického umění (opera, divadlo, balet, koncerty atd.), přičemž oblast působení byla postupně rozšiřována: od jazzových koncertů a filmových festivalů až po exhibice, performance a pouliční divadlo. Nejdelší tradici a nejsilnější organizační podporu festivalu má Chorvatské národní divadlo ve Splitu, představující hlavní místo kulturního života ve Splitu a zásadní bod divadelního života Chorvatska jako takového.