Dalmácie - Splitská Oblast

Klenot říše

Dávného roku 305 po Kristu se tehdejší nejmocnější člověk světa císař Dioklecián musel rozhodnout, kde stráví zbytek života.

Ze všech míst na světě si pro stavbu svého sídla vybral zrovna srdce Dalmácie, čímž postavil základy budoucího města Splitu.

 

Vydejte se v jeho stopách, prozkoumejte Diokleciánův palác a tuto oblast s mnoha ostrovy, obdivuhodnými přírodními krásami,

jako jsou pohoří Biokovo nebo pláž Zlatý mys na ostrově Brač, ale i kulturním bohatstvím, které překoná všechna vaše

očekávání.

CESTA ČASEM

Kam jít

1
POI image

Diokleciánův palác ve Splitu a antické město Salona v Solinu

První urbánní stavby na tomto území byly vybudovány v časech Říma, o čemž svědčí Diokleciánův palác (zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO) a celé město Salona, které kdysi bylo metropolí římské provincie Dalmácie.

3
POI image

Řeka Cetina

Po úpatí Dinary, nejvyššího pohoří v Chorvatsku, protéká řeka Cetina, která spojuje Vrliku, Sinj, Trilj a Omiš podél svého toku dlouhého 105 kilometrů. Tato třpytící se řeka je zvláště přitažlivá pro milovníky raftingu a kanoistiky.  

4
POI image

Starigradsko polje a město Hvar

Starigradsko polje je chráněným územím, které figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO, přičemž představuje nejlépe dochovanou starořeckou parcelaci půdy ve Středomoří. Je starší než 2 400 let a v minulosti bylo významným mořským a obchodním přístavem.

5
POI image

Svatyně Panny Marie Sinjské

Jedná se o nejdůležitější mariánskou svatyni, v níž je uchováván zlatem okovaný obraz Zázračné Panny Marie Sinjské, který s sebou v roce 1687 přinesli františkáni utíkající před Turky z bosenské Ramy. Věřící se zde shromažďují již déle než tři sta let, a to zvláště 15.

6
POI image

Trogir – románské centrum města

Starobylé centrum města je opásáno hradbami a dobře zachovalým zámkem, věží a četnými stavbami a paláci z římského, gotického a barokního období. Město Trogir je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.