Dubrovnik / Elafitské souostroví

Dubrovnik / Elafitské souostroví

Dubrovník - tento světový skvost kulturního dědictví snad nejlépe poznáte - z mořské hladiny. Vyhnete se tak shonu a vřavě uvnitř městského opevnění a zažijete UNESCO dědictví z jedné zcela jinačí perspektivy a zveřejníte fotografie na sociálních sítích přímo z mořské hladiny a všichni vám budou závidět. Skvostné dějiny tohoto města zakládající se na svobodě a obchodování učinily z Dubrovníka dokonalou kulisu pro četné Hollywoodské produkce, čímž se město stalo nevyhnutelnou destinací pro tisíce fanoušků různých historických TV sérií.

Ale právě to nejlepší zůstává pro mnohé turisty často ukryto, avšak pro milovníky kajakářství je to skutečný zážitek. Jde totiž o to, že jen půl míle od městských hradeb se nalézá ostrov Lokrum, park přírody bohatý na přírodní pamětihodnosti jakou je botanická zahrada s raritními bylinami, ale i jeskyně a dokonce i slané jezero a písečné pláže přístupné jen kajakům.

Název tohoto ostrova byl poprvé zmíněn před tisíci lety a po celá staletí na něm sídlili hlavně benediktini, o čemž svědčí dochovaný klášter, ale i tvrz Fort Royal vystavěna v době francouzské nadvlády. Legenda mluví o tom, že se na ostrově vylodil i Richard I. Lví srdce a pobýval tam i pirát Karahosa, avšak nejvíce stop tu v krajině zanechali Habsburgové Maximilián Ferdinand, Rudolf i legendární královna Sisi, právě oni byli majiteli celého ostrova.

 

Pokud chcete zažít skutečné mořské dobrodružství, Elafitské ostrovy Lopud, Šipan a Koločep před Dubrovníkem poskytují neuvěřitelné spojení bohaté historie, panenské přírody i autochtonního ostrovního poklidu pro vaše skutečné chvíle odpočinku. Možnost přepravy k ostrovu Lopudu a obchůzka všech tří ostrovu v jednom dni je ideální kombinací pro dobrodruhy, kteří nesmí plýtvat časem. Avšak mnohé cestovní kanceláře nabízejí i vícedenní prohlídku těchto ostrovů a vzhledem k nevelkým vzdálenostem túry nejsou příliš náročné.

 

Jelikož Elafitské souostroví bylo vlastně místem letních sídel dubrovnické šlechty, na každém z ostrovů se dochovala překrásná architekturu i jedinečné zámečky, také mnohé kostely a paláce, ale i příroda, která na každém ostrově nabízí něco jinačího a zve návštěvníky, aby vše prozkoumali. Ale to, o čem je vlastně řeč, budete musit odhalit sami na jedné z nejkrásnějších kajakářských trasách na Jadranu.