Krka / Skradin / Prokljanské jezero

Krka / Skradin / Prokljanské jezero

Drsné životní prostředí šibenického zázemí vůbec ani v nejmenším nenaznačuje, že někde pod Dinarou, pod tímto nejvyšším pohořím a horou v Chorvatsku se ve vodopádu vysokém kolem dvaceti metrů ukrývá a začíná svou pouť řeka Krka. Je to jedna z nejatraktivnějších krasových řek. Blízkost šarmantního historického městečka Skradinu, umístěného u samotného ústí Krky a o něco vzdálenějšího Šibeniku, který právě prochází turistickou renesancí, činí tuto řeku ideální k jednodennímu výletu do království krasových útvarů, velkých a hlučných vodopádů, ale i nekaždodenního životního prostředí vzniknuvšího díky síle vodních toků.

 

Po počátečních kilometrech se k této řece přidává pět menších přítoků, s nimiž prochází plodnými poli a poté Krka začíná s řezbařením skoupého krasového kraje, a to hned po Brljanském jezeru. I když je tato řeka z větší části chráněna, jelikož je pod záštitou Národního parku Krka, takže kajakáření není povoleno, pro denní dávku pádlování bude nejlepší pádlovat od Skradinu po překrásném Prokljanském jezeru, v němž se studená voda Krky mísí s tou mořskou. Pozvolnou jízdou se můžete dostat k Šibeniku, ale předtím se vykoupejte na pláži Bilica a pochutnejte si na některých místních specialitách, z nichž jednou je i úhoř chycený někdo v blízkosti.

Ivo Biočina

Zvláštností tohoto parku je i možnost k prozkoumání každého koutku, a to díky výborně upraveným pěším i cyklistickým stezkám, takže nebudete ošizeni o nádherný zážitek z kláštera Visovac uprostřed Visovackého jezera, římského tábora Burnum anebo středověkých tvrzí čnících nad Krkou.

Upravené pěší stezky vedou podél obnovených mlýnic, kde si budete moci prohlédnout etnografické dědictví tohoto kraje, ale i podívat se na původní způsob mletí obilovin.

 

Krka je bohatá na fenomén krápníkových bariér a nádherných vodopádů, z nichž poslední je Skradinski buk. I když to není ten nejvyšší vodopád, ale je rozhodně jedním z okázalejších, jelikož je osm set metrů dlouhý a více než čtyřicet metrů vysoký, což nikoho nenechá lhostejného. Zůstává na vás, zda si prohlédnete i ostatních šest vodopádů. Pokud jste si nevybrali všechnu dávku pádlování, okolní cestovní kanceláře budou mít dost pochopení a vezmou vás na překrásné vody Krupy a Zrmanji. Až budete v tichosti pádlovat, jistě se v duchu zeptáte sami sebe - je vůbec možné tolik neuvěřitelné krásy na tak nevelkém prostranství a že právě vy se nacházíte v pravý čas na pravém místě.