Kupa

Kupa

Řeka Kupa pramení ve výšce přes tři sta metrů. Pramen vyvěrá z malého jezera na úbočích hory Risnjak a odtamtud se vydává na svoji tři sta kilometrů dlouhou cestu, takže jí právem patří lichotky, že je tou největší řekou Chorvatska. Na rozdíl od krasových divošek, řeky severního Chorvatska oplývají zvláštním kouzlem i vegetací a vydáte-li se po Kupě za neobyčejným dobrodružstvím, dostanete se vám příležitosti užít si to nejlepší z obou světů. Je to totiž tak, že Kupa se od pramenu v Národním parku Risnjak nejdříve vychloubá svými krasovými rysy, ale později se zklidňuje a tiše bublá mezi zalesněnými kopečky a u Sisaku splývá s řekou Sávou.

Davor Rostuhar

Začněme tím, že pokud jste adrenalinoví závisláci, tak plánujte své kajakové dobrodružství ve všech ročních obdobích jen ne v létě, kdy je stav vody přizpůsoben poklidnému pádlování, na které můžete vzít všechny členy rodini od 7 do 77 let a přesto se všichni stejně dobře pobavíte.

Proto je k poznání Kupy a jejích krás nejideálnějším ročním obdobím právě jaro. Tato řeka místo toho, aby přirozeně ústila do moře, vzdoruje a plyne v opačném směru, přičemž na svém klikatícím se toku předznamenává opravdové bohatství různých tajů.

 

Dejte se na cestu samotného pramene na smaragdovém krasovém jezeře u malého městečka Razlozi a pokračujte procházkou neskutečně krásným Údolím motýlů s více než pěti sty registrovanými druhy až k jeskyním a mlýnicím v minulosti poháněnými umělými vodopády, které kdysi poháněly jak mlýnice, tak i pily. A proto se chopte pádla a dejte se Kupským údolím, protože dlouhé a nádherné vodopády za malým Brodem na Kupě jsou výsledkem síly i krásy, které Kupa sesbírala od menších i větších bystřin a přítoků. Bere je s sebou horskou krajinou a hrne se k Sávě a ještě mnohem dál, až k velkému Dunaji a přitom poskytuje nezapomenutelné okamžiky všem, kteří se rozhodli že si zapádlují. I když Kupa pobřežními loukami přímo neoplývá, připravte se na koupání a nicdělání na nádherných oblázkových mělčinách, obzvláště v létě, ale vyhledejte si i přírodní hydromasáž na pláži Pritiske.

Nenad Reberšak

Mozaika nádherné a mocné krajiny, výhled na mohutné skalní útesy, které ční ze samotného koryta, to vše se vám dostane pod kůži, ale nevydávejte se na toulky bez ochrany, jelikož překrásné lesy Gorského Kotaru jsou domovem posledních dravých zvířat: vlků, medvědů a rysů, podle nichž byl národní park pojmenován.

Antun Cerovečki

Na začátku průzkumu řeky Krky nahlédněte do rodného domku této řeky v Kuparech, do interpretačního centra, kde se budete moci dozvědět vše o flóře a fauně a poté se podřiďte buď vodním či lesním zážitkům mytického Kupského údolí.