Novigradské moře

Novigradské moře

Je málo turistických brožur, které vás zvou na túru po Novigraském moři, jelikož sousední kaňon řeky Zrmanji je mnohem vyhledávanější destinací, ale snad právě proto je tato kajakářská túra mimo vyšlapané turistické trasy překvapením, na něž jste čekali. I když se mu říká moře, tento velký záliv vlastně představuje neuvěřitelně bohatou a různorodou oblast se smíšenou slanou i sladkou vodou. Je obklopen ústím Zrmanji a ještě dvěma moři - Karinským a Jaderským.

 

Na jižním pobřeží tohoto zálivu se umístilo malebné městečko Novigrad, odkud nejčastěji začínají túry k ústí téměř sedmdesát kilometrů dlouhé řeky Zrmanji a nabízejí jednodenní zážitek z tohoto neobyčejného střetnutí geologické, biologické i klimatické zvláštnosti. Zcela chráněný záliv je příležitostí i pro nejmladší, aby v kajaku poznali všechno to bohatství flóry i fauny, ale i jistá nejdramatičtější díla přírody v této oblasti a aby vše prozkoumali tím nejlepším možným způsobem - pádlováním po hladině tohoto fenoménu. Ve směru východ-západ lze veslovat celých jedenáct kilometrů, největší šíře činí pět kilometrů. Hloubka ve více než polovině zálivu nepřesahuje dvacet metrů, a proto se nezdráhejte ponořit a prozkoumat toto neobvyklé stanoviště. Močálovité a bahnité dno je domovem mnohých živočichů a velkou zvláštností jsou i nevelké močálovité zátoky, v nichž nacházejí svůj klid mnozí ptáci a proto v se v tichosti můžete nabažit jejich létání.

Ivo Biočina

Řeka Zrmanja má zásluhy na většině života v Novigradském moři, a přes všechen velký příliv vody, veslování její úžinou je skutečným zážitkem, jelikož když projíždíte pod strmými zbrázděnými útesy ještě z dob ledových, uvědomíte si množství času potřebného, aby příroda vytesala tyto velkolepé skulptury.

Když veslujete k Novskému ždrilu křišťálově čistým mořem ocitnete se v kaňonu, jehož strmé útesy poskytují neuvěřitelně dramatické výjevy, a jedním z nich je i Maslenički most. Tam si uvědomíte, že je to výtvor, dílo, kterým člověk zkrotil tyto skály a je hodno údivu. Kromě kajakaření se vám na této nenáročné túře naskytne i možnost ke seskokům z útesů, k potápění, ale připravte se i na setkání s delfíny, kteří tu nejsou žádnou zvláštností. Návrat do Novigradu využijte k prohlídce tohoto romantického městečka vystavěného na základech středověké tvrze a také nezapomeňte ochutnat úhoře, jakožto nejznámější místní gastronomickou specialitu.