Dalmácia - Dubrovník

Raj na Zemi

Hradby sa stavajú, aby ochránili poklady, a to obzvlášť platí pre Dubrovník, kde 1940m dlhé kamenné hradby obkolesujú jedno z

najkrajších miest na svete. Použijeme slová Georgea Bernarda Shawa: „Ak chcete vidieť raj na zemi, príďte do Dubrovníka.”

 

Vďaka dokonalej stredovekej architektúre „Perla Jadranu” už po stáročia očarúva a zvádza panovníkov a umelcov. Ako bude

inšpirovať vás?

V ZÁKULISÍ

Where to go

1
POI image

Mljet

Nachádza sa v západnej časti ostrova Mljet, najzalesnenejšom ostrove na Jadrane. Park je známy hlbokými zálivmi Veliko a Malo jazero, bohatou a rôznorodou mediteránnou vegetáciou a bohatým kultúrnym dedičstvom, ku ktorému patrí aj benediktínsky kláštor z 12.

2
POI image

Staré mesto Dubrovník

Vďaka jedinečnej politickej a kultúrnej histórii, ako aj svetovo známym stavbám, sa Dubrovník nachádza na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Je jedným z najatraktívnejších a najznámejších miest v Stredomorí.

3
POI image

Archeologické Múzeum Narona

Historické dedičstvo tejto oblasti najlepšie predstavuje prehistorické mesto Narona, obec Vid blízko Metkovića.

4
POI image

Cavtat – staré mestské jadro

Stredoveké mestečko Cavtat je kultúrnym strediskom Konavlov. Medzi mnohými dôležitými kultúrnymi znamenitosťami sa týčia Mauzóleum rodiny Račić, rodný dom Vlaha Bukovca, Knežev dvor a aj  Sokol pevnosť.

5
POI image

Korčula – mesto Marka Pola

Ako historické stredisko ostrova s istým menom, je mesto Korčula jedným z najlepšie zachovaných stredomorských miest. Je rodným mestom Marka Pola, a môže sa pochváliť bohatým historickým, architektonickým a kultúrnym dedičstvom.

6
POI image

Stonské hradby

Tento obranný celok zo 14. storočia je výnimočný svojou dĺžkou 5,5 km, monumentálnosťou, ako aj obrannými štruktúrami a mestským vzhľadom.