Slavónsko

Ozveny tradície

Slavónia je područie legiend, ktorých mýty a tajomstvá sa prenášajú z pokolenia na pokolenie. Slavónci sa kŕčovite držia tradícií,

ako sú oslava žatvy, národné kroje a populárna miestna hudba.

 

No oni sú aj pohostinní domáci, vždy pripravení na priatelenie sa pri poháriku jedného z kvalitných vín vyrobených vďaka

plodnej zemi a pri ochutnávke nejakej z mnohých štipľavých domácich špecialít ako sú čobanac alebo rybací paprikáš.

Kam ísť

1
POI image

Hrad Odescalchi a stredoveké hradby v meste Ilok

Nad Dunajom sa týčia hradby pevnosti a hrad kniežaťa Odescalchi, s renesančnou parkovou architektúrou, kostolom a kláštorom svätého Ivana Kapistrana. Tvoria časť dobre zachovaného mestského komplexu najvýchodnejšieho chorvátskeho mesta Ilok.

2
POI image

Osjecka Pevnosť

Romantické staré centrum mesta dostáva svoj tvar začiatkom barokového 18.storočia, dokonale spája vojenskú pevnosť s organizovaným mestským životom. Jediné zachované časti niekdajších veľkolepých hradieb a mestskej brány môžeme vidieť pri rieke Dráva.

4
POI image

Prírodný park Kopački rit

Prírodný park Kopački rit je výnimočná močiarna rezervácia, je jedným z najväčších neresísk rýb v strednej Európe a je aj dôležitou ornitologickou oblasťou.

 

6
POI image

Prírodný park Papuk

Výnimočnosť geologickej, biologickej a kultúrnej identity robí z Prírodného parku Papuk jediný geo park v Chorvátsku, ktorý je na zozname svetového dedičstva UNESCO.

7
POI image

Štátny žrebčinec „ergela“ lipicanov Đakovo

Názov „ergela” sa prvýkrát spomína v roku 1506, aj keď bol žrebčinec založený ešte v 13. storočí. Na farme sa od 18. storočia chovajú kone lipicany, a žrebčinec je svetovo známy svojimi úspechmi.