Ilok grape harvest event

Ilok grape harvest event

to
Ilok

V nejjižnější oblasti Chorvatska - městečku Iloku, se tradičně od roku 1962 pořádá ilocké vinobraní, které je pokračováním starého sremského zvyku shromažďování obyvatelstva v prvních dnech vinobraní za účelem hlídání vinohradů, přípravy k práci a oslavy plodného roku a úrody a zároveň družení ve vinohradech. Akce se lze zúčastnit i prostřednictvím zvláštního výletního programu s názvem „Traminac express“ a užívat v denních i večerních kulturně-zábavných pořadech, od od zvyku hlídání ve
vinohradech, odborných a zábavných dílen a promocí, výstav, sportovních událostí až po folklorní a koncertní obsahy a samozřejmě doprovodné eno-gastro nabídky, z
největší části ve starém jádru - tvrzi.