Picokijada

Picokijada

to
Đurđevac

Po neúspěchu vojsk Ulám-bega, který chtěl jediným nájezdem dobýt pevnost Đurđevac, se tento vojevůdce rozhodl provést strategický plán trpělivého obléhání města, kterým chtěl obyvatele města nechat vyhladovět a tím je donutit, aby se vzdali. Ve chvílích, kdy už v pevnosti nezbylo žádné jídlo, až na jednoho kohouta, Đurđevčané kují zoufalý plán. Svoje poslední sousto vystřelují z děla na turecké vojsko. Ulám-beg se nechal obelstít a v domnění, že mají velké zásoby jídla, když si mohou dovolit vystřelovat kohouty, stáhl své vojsko. Během ústupu na Đurđevčany uvalil kletbu a nazval je „picoki“. Jedinečnou podívanou slibuje scénické ztvárnění této legendy, které se odehrává pod širým nebem koncem června na autentickém místě kde se legenda opravdu odehrála a zahrnuje stovky statistů, kulturních amatérů, jezdců na koních i profesionálních herců. Tato manifestace získala status nehmotného kulturního majetku Chorvatska.