Město Rab

Město Rab

Město Rab se svými čtyřmi románskými kostelními zvonicemi a třemi hlavními ulicemi (Horní, Střední a Dolní) se pyšní drahocennými středověkými kostely a patricijskými paláci.  Město Rab je kulturním a historickým střediskem ostrova a má dlouhé dějiny. Zmínka o něm pochází již z desátého roku před naším letopočtem a nachází se v jednom starořímského dokumentu, kterým tehdejší císař Oktavián Augustus dal městu status municipia a samostatnost. Rab získal i vzácný, čestný epitet Felix (sťastné), což znamená, že již tehdy bylo rozvinutým, civilizovaným městem. Stará část města je obehnána středověkými hradbami z tesaného kamene, vystavěnými již ve 12.a 13. století, které ho z větší části obklopují i dnes.