Ronjenja na dubinama većim od 40 metara (Trimix)

Ronjenja na dubinama većim od 40 metara (Trimix)

Jedna od plinskih mješavina koja se upotrebljava za tehnička ronjenja na više od 40 metara dubine naziva se Trimix. Naziv govori da je riječ o trokomponentnoj mješavini (kisik, dušik i helij). Najčešće se upotrebljava za ronjenje na dubinama od 40 do 100 metara.

 

Za svaku dubinu priprema se određena mješavina koja predstavlja best mix za tu dubinu, tj. ima optimalnu količinu ovih triju plinova za tu dubinu. Oznake su na bocama za Trimix primjerice TX 16/40, gdje prvi broj označava postotak kisika, drugi broj označava postotak helija u mješavini, a, naravno, ostatak do 100 % je dušik.

 

Mješavine Trimix optimalne su za duboka ronjenja na više od 40 metara jer se u mješavinu dodaje inertni plin helij kako bi zamijenio kisik i dušik koji ne smijemo primjenjivati u postotku u kojemu se nalaze u zraku na većim dubinama zbog toksičnog djelovanja. Kisik postaje toksičan pri parcijalnom tlaku od 1,6 bara, a dušik izaziva dušikovu narkozu („pijanstvo velikih dubina”) pri parcijalnom tlaku od 3,5 bara i više.

 

S obzirom na to da se smanjuje količina kisika, neke od mješavina Trimix ne smijemo upotrebljavati od površine jer na površini imaju premali parcijalni tlak kisika te moramo upotrijebiti tzv. travel mix na početku ronjenja i pri povratku s velike dubine. Pri ronjenju na dubine između 60 i 100 metara s mješavinama Trimix trebamo minimalno tri mješavine.

 

Jedna je mješavina tzv. bottom mix, u ovom slučaju TX, druga je mješavina travel mix za povratak, koji se započinje upotrebljavati na polovici od maksimalne dubine pri povratku, a treća je mješavina deko mix koji se upotrebljava do površine. Procedure upotrebe određenih mješavina i njihova primjena na dubini različite su između različitih škola te neke škole imaju npr. standardne tri mješavine Trimix od kojih se prva upotrebljava u rasponu od 40 do 60 metara, druga od 60 do 80 metara i treća od 80 do 100 metara.