Picokijada

Picokijada

to
Đurđevac

Ulama bég seregének abbéli kudarca után, hogy egyetlen támadással bevegye a Đurđevaci erődöt, a hadvezér a város türelmes ostromának stratégiai terve mellett döntött, hogy a lakosság kiéheztetésével vegye rá őket arra, hogy megadják magukat. Azokban a pillanatokban, amikor a vár falai között - egy kakas kivételével – semmi ehető nem maradt, Đurđevac lakói kétségbeesett tervet eszelnek ki. Megmaradt utolsó „élelmüket” ágyúból lövik ki a török seregre. Ulama bég pedig bedől a trükknek, s abbéli meggyőződésében, hogy lévén kakasokat lődöznek ki az ágyúból, a đurđeváciaknak még bőven van mit enniük, visszavonulót fúj. A visszavonulás során megátkozta a đurđeváciakat picokoknak nevezve őket. Egy különleges szabadtéri színdarabbal a đurđeváciak június végén ünneplik meg ezt a legendát. Az előadás a hiteles helyszínen játszódik le, azon a helyen ahol a legenda valóban megtörtént, s statiszták, kultúrakedvelő amatőrszínészek, lovasok százai és hivatásos színészek szerepelnek benne. Ezt a rendezvényt Horvátország szellemi kulturális kincsévé nyilvánítottak.