Brodskie Kolo

Brodskie Kolo

to
Slavonski Brod

Slavonski Brod słynie ze swoich imprez poświęconych tradycyjnym zwyczajom, wśród których najbardziej znane jest Brodskie Kolo. Kiedyś, w dniu św. Stefana, mieszkańcy miasta gromadzili się na głównym placu i tańczyli wielkie Brodskie Kolo, które często tworzyły setki połączonych rąk młodych mężczyzn i dziewcząt. Miasto do dziś żyje dla kola, ale współczesny program jest nieco inny. Obecnie goście mogą obejrzeć różne wystawy etnograficzne i plastyczne, zobaczyć przeglądy sztuki dziecięcej, wystawy ciast, przeglądy końskich zaprzęgów, zawody konne w skokach przez przeszkody oraz w powożeniu parokonnym. W całym mieście słychać muzykę, wykonywaną na przeglądach zespołów muzycznych i folklorystycznych. Jednak największą uwagę przyciąga wybór najpiękniejszej Chorwatki w stroju ludowym. Zabaw się, podaj rękę, chwyć się mocno i nie pozwól, by Brodskie Kolo pękło.