Ilok grape harvest event

Ilok grape harvest event

to
Ilok

V najvýchodnejšej časti Chorvátskej republiky - v mestečku Ilok sa už tradične od roku 1962 koná Ilocké vinobranie, ktoré vychádza zo starého sriemskeho zvyku zhromažďovania sa ľudu pred začiatkom vinobrania za účelom stráženia viníc, prípravy na práce a osláv dobrého roka a úrody a neodmysliteľného posedenia vo
viniciach. Na podujatie sa dá cestovať aj prostredníctvom osobitného výletného programu pod názvom „Traminac express“ a vychutnávať si denné a večerné kultúrno-
zábavné podujatia, od zvyku stráženia viníc, odborných a zábavných dielní a prezentácií, výstav a športových podujatí až po folklórnu a koncertnú ponuku, a samozrejme,
sprievodnú vínnu a gastronomickú ponuku predovšetkým v starom mestskom jadre - pevnosti.