Umenie

Umenie

Záhreb býval vždy skutočnou chorvátskou kultúrnou metropolou. Podľa historických prameňov, známych už od roku 1094, vznikol z dvoch stredovekých hradísk menom Gradec a biskupský Kaptol, ktoré vyrástli na dvoch susediacich briežkoch. So svojimi pamiatkami, ako sú Chorvátske národné divadlo, Umelecký pavilón, Akadémia vedy a umenia, Univerzitná knižnica, mnohé múzeá, galérie a prekrásne parky, Záhreb vždy dýchal pľúcami pravého stredoeurópskeho kultúrneho centra. O jeho význame najlepšie svedčí divadiel, múzeí, galérií a mnohé umelecké zbierky.